Suurpuhastus äri- ja eraklientidele

Suurpuhastus, nagu enamus spetsiifilisi töid, saab kiiremini ja kvaliteetsemalt tehtud, kui sellega tegelevad professionaalid.

Meie suurpuhastus on tulemuspõhine, mitte tegevuspõhine.

Anname alati suurpuhastusele garantii

 

See tähendab, et kokkuleppelise aja jooksul avastatud koristusvead likvideerime tasuta.

Koristus24 eripuhastustiimi töödejuht tutvub enne tööde algust suurpuhastust vajavate ruumidega ning annab kliendile ülevaate tehtavatest töölõikudest. Peale töö teostamist annab ta üle puhtad ruumid koos soovitustega, kuidas edaspidi ruume hõlpsalt sama puhtana hoida.

Koristus24 puhastustöötajad on koolitatud ning oskavad leida kiire lahenduse kliendi probleemile, planeerides oma tööaega ning valides õiged töövahendid. Iga spetsialist teab oma tugevusi ning see tagab töö hea organiseerituse ning puhastuse ühtlase taseme.

Omame puhastuseks vajalikku eritehnikat, mis lubab puhastada suurema ala väiksema ajakuluga. Kõige selle eest kannab hoolt meie erialaselt koolitatud personal.

Suurpuhastusel arvestame alati kliendi soovidega

Suurpuhastust teostades lähtume kliendi soovidest teenuse osutamise aja, mahu ja iseärasuste osas. Seega ei ole allpool olevad nimekirjad kindlasti lõplikud. Enda soovi saate koos hinnapäringuga saata meile siit.

Suurpuhastus eramus ja kontoris hõlmab

 • akende ja aknaraamide pesu
 • vaipkatete keemilist puhastust
 • pehme mööbli keemilist puhastust
 • PVC, linoleumi süvapesu ja vahatamist
 • puitpõrandate süvapesu ja õlitamist
 • betoonpõranda süvapesu ja katmist kaitsekihiga KISU
 • klaaspindade pesu
 • köögitehnika puhastamist
 • lampide, ventilatsiooniavade puhastamist
 • ja muud vastavalt vajadusele ja kliendi soovile

Suurpuhastus tootmishoones hõlmab

 • fermide ja ventilatsioonitorude puhastamist
 • seinte ja lagede puhastamist
 • betoonpõranda süvapesu ja katmist kaitsekihiga
 • akende pesu
 • suurköökide suurpuhastust
 • pesuruumide süvapesu
 • tualettruumide süvapesu
 • ja muud vastavalt vajadusele ja kliendi soovile

 

Enne suurpuhastust

Suurpuhastuseks valmistudes tuleb kriitilise pilguga üle vaadata ruumide sisustus ning vabaneda asjadest, mis on kauaks kasutamata seisma jäänud. Niisugune ettevalmistus teeb koristamise lihtsamaks ja kiiremini teostatavaks.

Kui on soov sisustusdetaile uuendada või kohtkinnitusega elemente ümber paigutada, siis tasub ka see läbi mõelda enne suurpuhastust, et uued esemed saaks paigutada värskelt puhastatud ruumidesse. Ühtlasi tagab see, et vanadest esemetest ei jää jälge maha.

Eramute suurpuhastustel teostame lisaks tavalistele suurpuhastustöödele ka tualett- ja pesuruumide süvapesu, samuti põrandate süvapesu ja nende katmist kaitsekihiga.

Suurpuhastus on ulatuslik koristamine, mida on soovitatav teha kaks korda aastas – tavaliselt kevadel ja sügisel. Samuti vastavalt vajadusele. Näiteks enne uuele pinnale kolimist või pinda vabastades üürilepingu lõppemisel.

Suurpuhastuse käigus koristatakse kõik ruumid põhjalikult, põrandast laeni ja akendest nurgatagusteni. Vahel on tarvis liigutada ka sisustust, et selle alt ja tagant likvideerida kogunenud mustus. Suurpuhastus toimub nö. sügavamates kihtides.

Suurpuhastuse järgselt on ruumid puhtad ja värsked, vabad mustusest ja tolmust. Aknad kiiskavad, põrand on puhas, sanitaarruumid säravad. Peale suurpuhastust vastavad ruumid ka kõige rangematele sanitaarkontrolli nõuetele.

Suurpuhastus nõuab korralikku ettevalmistust

Suurpuhastus vajab erioskusi ja tihti ka eritehnikat. Suurpuhastuse käigus on vaja koristada väga erinevaid pindasid ning selleks on vaja erinevaid mehaanilisi töövahendeid, aga ka puhastusvahendeid. Lisaks võtab suurpuhastus regulaarsest hoolduskoristusest kauem aega.

Kuna suurpuhastuse käigus toimub koristamine detailide tasandil, nõuab see põhjalikke teadmisi pinnakattematerjalidest ja puhastusainetest ning nende mõjust pinnakattematerjalidele. Vastava teabe puudumisel võib oskamatu koristaja koristamise käigus hoopiski suuremat kahju tekitada. Oskamatusest tekitatud kahju likvideerimine nõuab heal juhul lihtsalt topelttööd, halvimal juhul mõne pinna uuendamist.

Saada oma suurpuhastuse soov ja võtame ühendust.

2018-03-18T23:48:56+02:00